سفارش تبلیغ
صبا ویژن

وبلاگ شخصی امیر پورکیان

باز وقت آمد قلم گیرم به دست

باز گویم هر چه بود و هر چه هست

 

باز گویم شعر مجنونی خجل

باز گویم شرح عقل و شرح دل

 

ما همه مجنون و مجنون زاده ایم

در فرار از اصل خود در اصل خود آواره ایم

 

اصل را از اصل جو خواهی شنید

فرق عادت با عبادت را به جان خواهی خری

 

امیر پورکیان | پائیز 1399